Pomoc psychologiczna

Miejsca świadczące bezpłatną pomoc

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia psychologicznego w Punkcie Konsultacyjno - Psychologicznym.  

Punkt Konsultacyjno- Psychologiczny jest zlokalizowany w Katowicach – Ligocie przy ulicy Medyków 18 w budynku Zakładów Teorii Medycyny (budynek D4-2) w pokoju nr 106 (1 piętro, naprzeciwko auli A2).
Dyżury Pani psycholog Soni Styrkacz w okresie październik – grudzień 2023 r. będą odbywać się według poniższego harmonogramu.

Ze względu na ułatwienie dostępu do porad i usprawnienie kontaktu ze specjalistką, by umówić się na spotkanie należy kontaktować się bezpośrednio z Panią Psycholog za pośrednictwem maila: sonia.styrkacz@gmail.com.

Na pierwsze spotkanie prosimy o zabranie ważnej legitymacji studenckiej.

Uwaga: dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie mogą skorzystać ze wsparcia w Punkcie Konsultacyjno- Psychologicznym możliwe jest umówienie się na konsultację online (należy skontaktować się mailowo z Panią Psycholog w celu ustalenia tej formy spotkania). Na pierwszym spotkaniu online niezbędne jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej.
Umowa z psychologiem została zawarta do końca grudnia br.

Harmonogram:
– październik 2023 r.
• 02.10.2023: 15.30 – 18.30
• 03.10.2023: 15.30 – 18.30
• 04.10.2023: 15.30 – 18.30
• 09.10.2023: 15.30 – 18.30
• 10.10.2023: 15.30 – 18.30
• 11.10.2023: 15.30 – 18.30
• 16.10.2023: 15.30 – 18.30
• 17.10.2023: 15.30 – 18.30
• 18.10.2023: 15.30 – 18.30
• 23.10.2023: 15.30 – 18.30
• 24.10.2023: 15.30 – 18.30
• 25.10.2023: 15.30 – 18.30
• 30.10.2023: 15.30 – 18.30
• 31.10.2023: 15.30 – 18.30

– listopad 2023 r.
• 06.11.2023: 15.30 – 18.30
• 07.11.2023: 15.30 – 18.30
• 08.11.2023: 15.30 – 18.30
• 13.11.2023: 15.30 – 18.30
• 14.11.2023: 15.30 – 18.30
• 15.11.2023: 15.30 – 18.30
• 20.11.2023: 15.30 – 18.30
• 21.11.2023: 15.30 – 18.30
• 22.11.2023: 15.30 – 18.30
• 27.11.2023: 15.30 – 18.30
• 28.11.2023: 15.30 – 18.30
• 29.11.2023: 15.30 – 18.30

– grudzień 2023 r.
• 04.12.2023: 15.30 – 18.30
• 05.12.2023: 15.30 – 18.30
• 06.12.2023: 15.30 – 18.30
• 11.12.2023: 15.30 – 18.30
• 12.12.2023: 15.30 – 18.30
• 13.12.2023: 15.30 – 18.30
• 18.12.2023: 15.30 – 18.30
• 19.12.2023: 15.30 – 18.30
• 20.12.2023: 15.30 – 18.30

Dodatkowo informujemy, że obecnie planujemy uruchomienie Punktu konsultacyjno- psychologicznego w Zabrzu- Rokitnicy, o czym niezwłocznie Was powiadomimy, gdy Punkt będzie gotowy.


We are pleased to inform, that our Psychological Support Point for students is available again from October 2nd, 2023. All students of SUM, those with any disabilities or those in need of emotional and psychological support are welcome to contact the Psychological Support Point. The Psychological Support Point is located in Katowice-Ligota, at 18 Medyków street, next to the Institute of Theory of Medicine (building D4-2) office no 106 (1st floor, in front of the auditorium A2).

Duty hours of the psychologist Ms Sonia Styrkacz –from October to December 2023 according to the schedule presented below.

In order to contact Ms Styrkacz easier – you can contact her directly via the following email addresssonia.styrkacz@gmail.com

It is requested to show you valid students ID during the first meeting with the psychologist.

ATTENTION: for all those who, due to justified reasons, are not able to meet Ms Styrkacz in person, can book online consultations (please contact her directly to establish the form of the consultation). During the first meeting you are obliged to show your valid student ID.
Please note that the agreement with the psychologist is valid by the end of December 2023.
The Schedule:
– October 2023
• 02.10.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 03.10.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 04.10.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 09.10.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 10.10.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 11.10.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 16.10.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 17.10.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 18.10.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 23.10.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 24.10.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 25.10.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 30.10.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 31.10.2023: 3:30pm – 6:30pm

– November 2023
• 06.11.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 07.11.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 08.11.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 13.11.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 14.11.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 15.11.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 20.11.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 21.11.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 22.11.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 27.11.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 28.11.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 29.11.2023: 3:30pm – 6:30pm

– December 2023
• 04.12.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 05.12.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 06.12.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 11.12.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 12.12.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 13.12.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 18.12.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 19.12.2023: 3:30pm – 6:30pm
• 20.12.2023: 3:30pm – 6:30pm

Important: SUM plans to open another Psychological Support Point for students in Zabrze-Rokitnica as well. You will be informed regarding the new point once it is opened.