Pracownicy

Informacje o pracownikach Zakładu

 

 

dr n. o zdr. Magdalena Gruszczyńska

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzinami ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Od wielu lat zajmuje się pomocą terapeutyczną osób dorosłych oraz rodzin z małymi dziećmi. Jej zainteresowania zawodowe to psychologia prenatalna i rozwojowa małego

dziecka oraz psychologiczne aspekty okresu okołoporodowego. Ściśle współpracuje ze środowiskiem położnych wspierając rodziców w rozwoju ich dzieci.

 

 

dr n.med. Alicja Michalak  - Krzeszowska

psycholog, psychoterapeuta

Wykładowca w Zakładzie Psychologii od 2002r. Prowadzi wykłady i seminaria dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunkach: lekarski, ratownictwo medyczne, położnictwo oraz dla studentów Akademii Muzycznej im.Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej o specjalności: Muzykoterapia.

Od 2000r współpracuje ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Od 14 lat zajmuje się pomocą psychoterapeutyczną w problemach emocjonalnych, kryzysach indywidualnych i rodzinnych oraz w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami życiowymi.

W 2010r ukończyła podyplomowy 4-letni całościowy kurs z psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej.

Jest autorką i współautorką 16 prac w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych,16 doniesień zjazdowych oraz 7 rozdziałów w książkach.

 

 

 

 

 

mgr Barbara Szczyrba - Maroń

psycholog, psychoterapeuta rodzinny, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ze specjalnością: psychologia kliniczna człowieka dorosłego.

W ramach pracy badawczej oraz terapeutycznej zajmuje się problematyką uzależnień i współuzależnień.

Uzyskała dyplom w zakresie „Systemowego podejścia w terapii rodzin”, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP (organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii). Ukończyła szkolenia oraz liczne warsztaty prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, a także Całościowy Akredytowany Kurs Psychoterapii przy Katowickim Instytucie Psychoterapii  uprawnijący do prowadzenia psychoterapii. 

Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień. Jest certyfikowanym realizatorem programu wczesnej interwencji FreD goes net oraz indywidualnego programu terapii dla problemowych użytkowników marihuany CANDIS. 

Współpracuje z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii (oddział Katowice), gdzie prowadzi warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, psychoterapię indywidulaną osób uzależnionych oraz współuzależnionych, a także grupę dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków.

 

 

 

mgr Agata Wons

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ze specjalnością: psychologia zdrowia i choroby oraz psychologia wychowawcza. W swej aktywności naukowo – badawczej zajmuje się przede wszystkim tematyką psychologii zdrowia, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Posiada doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Współpracowała ze Śląskim Stowarzyszeniem Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona udzielając wsparcia chorym i ich rodzinom.

Nieustannie pogłębia wiedzę z zakresu psychoterapii. Jest absolwentką dwuletniego cyklu warsztatów i seminariów z nurtu Psychologii Zorientowanej na Proces oraz szkolenia podyplomowego w zakresie "Systemowego rozumienie rodziny" atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP (organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii). Ukończyła także studium podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów oraz studia podyplomowe z zakresu Mediacji i Negocjacji w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Uzyskała dyplom rocznego kursu hipnozy terapeutycznej I Stopnia (pod patronatem Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie).Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy, terapii i treningów metodą EEG-Biofeedback (Certyfikat ukończenia szkolenia I stopnia) oraz kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi metodą wspierania rozwoju wg dr Paula E. Dennisona ( I i II stopień). Ukończyła szkolenia oraz liczne warsztaty prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski.

Obecnie kształci się w Racjonalnej Terapii Zachowania oraz metodzie Simontona - poznawczo-behawioralnym programie psychoterapii przeznaczonym dla pacjentów chorych onkologicznie oraz ich najbliższych.

 

 

mgr Anna Daniel - Sielańczyk

psycholog, ukonczyla calosciowy Akredytowany Kurs Psychoterapii przy Katowickim Instytucie Psychoterapii  uprawnijący do prowadzenia psychoterapii.

Jest w drodze do uzyskania certyfikatu PTP. Swoje kwalifikacje podnosi uczestnicząc w licznych szkoleniach  oraz poprzez stała superwizję. Prowadzi terapię indywidualną głównie osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi.  Posiada akredytację w Międzynarodowej Federacji Coachów (ICF) oraz uprawnienia do badan z zakresu medycyny pracy oraz psychologii transportu. Współpracuje terapeutycznie ze stowarzyszeniem wspierającym kobiety pokrzywdzone w wyniku przemocy i handlu ludźmi.  Ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym związana od 2015 roku.  Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obrębie psychologii, psychoterapii osób dorosłych oraz psychologicznych aspektów zdrowia i choroby. 

 

mgr Mateusz Glinianowicz
psycholog

Absolwent Uniwersytetu SWPS.

Ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym związany od 2017 roku. Do jego zainteresowań naukowo-badawczych należą psychologia odżywiania się, zaburzeń odżywiania i otyłość dzieci i dorosłych. Pracuje w obrębie psychologii biznesu, sztuki negocjacji, relacji biznesowych i szkoleń.

Ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym związany od 2017 roku. Do jego zainteresowań naukowo-badawczych należą psychologia odżywiania się, zaburzeń odżywiania i otyłość dzieci i dorosłych. Pracuje w obrębie psychologii biznesu, sztuki negocjacji, relacji biznesowych i szkoleń.

 

 

dr Julia Wyszomirska
specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, pedagog

Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zarówno jej zainteresowania naukowo-badawcze, jak i praca kliniczna koncentrują się w obrębie psychologii klinicznej osób dorosłych, a szczególnie neuropsychiatrii i neuropsychologii medycznej. Ukończyła liczne kursy z zakresu neuropsychologii oraz studia podyplomowe „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz „Neuropsychologia kliniczna” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pod zrealizowaniu całościowego 4-letniego szkolenia specjalizacyjnego i zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalistycznego, w 2017 r. uzyskała tytuł specjalisty psychologii klinicznej, z subspecjalizacją neuropsychologia. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami z zaburzeniami lękowymi, związanymi ze stresem, a przede wszystkim z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie związana z Zespołem Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Posiada uprawnienia do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń, prowadzenia terapii EEG-Biofeedback. Ukończyła także 2-letni kurs „Podstawy psychoterapii” w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkołę Trenerów „Metrum”.

Od 2018 r. jest słuchaczką stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach.

 

 

mgr Żaneta Rachwaniec

psycholog, socjolog, psychoterapeuta

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, m.in.: Szkołę Trenerów Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, Akademię Liderek i Animatorek Społecznych, Akademię CSR i Współpracy Międzysektorowej, studia podyplomowe z psychologii sportu oraz psychologii transportu z elementami diagnostyki psychologicznej. Obecnie jest w trakcie czteroletniego Kursu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii w Krakowie, który posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jest autorką publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz pomysłodawczynią i prezeską Stowarzyszenia Centrum Psychoedukacji i Rozwoju. Na co dzień prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, szkoli pracowników wszystkich sektorów, a terapeutycznie wspiera osoby w kryzysie prowadząc grupy wsparcia, psychoterapię indywidualną, rodzin oraz par.

 

 

 mgr Adriana Modrzejewska

- psycholog, psychodietetyk, trener Easy Biofeedback

Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Katowicach (psychologia kliniczna człowieka dorosłego),

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii sądowej.  Swoją wiedzę poszerza kursami, warsztatami ukierunkowanymi na terapię, również uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest autorką i współautorką prac naukowych opublikowanych w renomowanych zagranicznych czasopismach. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zaburzeń odżywiania się, obrazu ciała oraz zachowań żywieniowych.

 

 

mgr Dorota Turska - Czyż

psycholog, psychoterapeuta CBT

Jest psychologiem ze spacjalnością psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Posiada również tytuł mgr ekonomii - specjalizacja zarządzanie. Pracuje w Klinice Psychiatrii Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.