Dydaktyka

Kierunki, gdzie prowadzimy zajęcia

 

 

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Zakład Psychologii

 

WYKAZ KIERUNKÓW WRAZ Z PRZEDMIOTAMI PROWADZONYMI PRZEZ ZAKŁAD PSYCHOLOGII

 

 

 

 

 

 

I.                   WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 

1.      KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO

 

A)    Pielęgniarstwo I stopień, stacjonarne

 

-          I rok, I semestr – PSYCHOLOGIA - 25 godzin wykłady + 20 godzin seminaria 

 

 

B)    Pielęgniarstwo II stopień, stacjonarne

 

-          I rok, I i II semestr – PSYCHOLOGIA STOSOWANA I RELACJE INTERPERSONALNE – przedmiot z wyboru

 

-         I rok, I oraz II semestr – PSYCHOLOGIA ZDROWIA –  30 godzin wykład + 20 godzin seminaria 

 

 

C)    Pielęgniarstwo II stopień, niestacjonarne

 

-          I rok, I i II semestr – PSYCHOLOGIA STOSOWANA I RELACJE INTERPERSONALNE – przedmiot z wyboru

 

-         I rok, I oraz II semestr – PSYCHOLOGIA ZDROWIA – 30 godzin wykład + 20 godzin seminaria 

 

 

 

 

2.      KIERUNEK – POŁOŻNICTWO

 

A)    Położnictwo I stopień, stacjonarne

 

-          I rok, I i II semestr – PSYCHOLOGIA - 25 godzin wykłady + 20 godzin seminaria 

 

 

B)    Położnictwo II stopień, stacjonarne

 

-          I rok, I i II semestr – PSYCHOLOGIA  I RELACJE INTERPERSONALNE –  bez  z wyboru

-           I rok, I i II semestr - PSYCHOLOGIA ZDROWIA - 12 godzin wykładów + 18 godzin seminariów 

 

C)    Położnictwo II stopień, niestacjonarne

 

-          I rok, I i II semestr – PSYCHOLOGIA  I RELACJE INTERPERSONALNE – bez z wyboru

-          I rok, I i II semestr - PSYCHOLOGIA ZDROWIA - 12 godzin wykładów + 18 godzin seminariów 

 

  

3.      KIERUNEK – FIZJOTERAPIA

 

A)    Fizjoterapia jednolite, stacjonarne

 

-          I rok, I semestr – PSYCHOLOGIA – 6 godzin wykłady + 10 godzin seminaria 

-          I rok, II semestr – PSYCHOPATOLOGIA – 5 godzin wykłady + 10 godzin seminaria 

 

B)     Fizjoterapia jednolite, niestacjonarne

 

-          I rok, I semestr – PSYCHOLOGIA – 6 godzin wykłady + 10 godzin seminaria 

-          I rok, II semestr – PSYCHOPATOLOGIA – 5 godzin wykłady + 10 godzin seminaria 

 

 

4.      COACHING MEDYCZNY

 

- II rok, I semestr - INTERWENCJE KRYZYSOWE - 10 godzin wykład  + 15 godzin ćwiczenia 

- II rok, I semestr - KSZTAŁTOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU - 15 godzin wykład 

 - II rok, I semestr, II semestr - METODYKA COACHINGU - 10 godzin wykład + 30 godzin seminaria + 20 godzin ćwiczenia  

 - II rok, II semestr - PSYCHOLOGIA WYWIERANIA WPŁYWU - 10 godzin wykład + 10 godzin seminaria 

- IIrok, II semestr - SUPERWIZJA W COACHINGU - 30 godzin seminaria -

 

 

 

5.     SZKOŁA DOKTORSKA

 

- I rok, I semestr – WARSZTATY Z AUTOPREZENTACJI – 5 godzin wykład + 5 godzin seminaria 

 

- II rok, I semestr – KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – 10 godzin seminaria 

 

-III rok, I semestr - PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDULALNYCH - 10 godzin seminaria 

 

 

 

 

II.                WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH KATOWICE

 

 

 

1.      KIERUNEK LEKARSKI

 

-         II rok, II semestr – PSYCHOLOGIA LEKARSKA 20 godzin wykład + 30 godzin seminaria 

-         II rok, I i II semestr - Techniki radzenia sobie ze stresem - fakultet 18 godzin

-        II rok, I i II semestr - Dialog motywujący w pracy z pacjentem - fakultet 18 godzin

-         V rok, I semestr - Techniki radzenia sobie ze stresem - fakultet 18 godzin

-         V rok, I semestr - Przekazywanie niepomyślnych informacji - fakultet 18 godzin

 

III.             WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH ZABRZE

 

 

 

1.      KIERUNEK LEKARSKI

 

-          II rok, I semestr – PSYCHOLOGIA LEKARSKA – 20 godzin wykłady + 30 godzin seminaria 

 

2.      STOMATOLOGIA

 

-          II rok, I semestr – PSYCHOLOGIA KLINICZNA – 15 godzin wykłady + 15 godzin seminaria 

 

3.      RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

-          I rok, II semestr – PSYCHOLOGIA – 10 godzin wykłady + 10 godzin seminaria + 20 godzin ćwiczenia 

 

 

IV.             WYDZIAŁ FARMACJI Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ SOSNOWIEC

 

 

1.      ANALITYKA MEDYCZNA

 

A)    Analityka medyczna I stopień, stacjonarne 

 

-          I rok, I semestr – PSYCHOLOGIA Z ELEMENTAMI SOCJOLOGII – 10 godzin wykład + 30 godzin seminaria 

 

 

2.      FARMACJA

 

A)    Farmacja I stopień, stacjonarne

 

-          I rok, I semestr – PSYCHOLOGIA  – 10 godzin wykłady 

 

 

3.      BIOTECHNOLOGIA

 

A)    Biotechnologia I stopień, stacjonarne

 

-          III rok, II semestr – PSYCHOLOGIA – 15 godzin wykłady - fakultet

-          II rok - Psychologia pracy

 

4.      KOSMETOLOGIA

 

A)    Kosmetologia II stopień, stacjonarne

 

-          II rok, I semestr – PSYCHOLOGIA – 15 godzin seminaria