Nasze publikacje

Informacje o publikacjach Zakładu

 

PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH, WYDANY POD REDAKCJĄ ANNY TRZCIENIECKIEJ - GREEN W 2006r., WZNOWIONY W 2012r.:Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. A.Trzcieniecka-Green (red.)

 

Podręcznik

 

Książka Psychologia. Podręcznik dla studentów  kierunków medycznych powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie na pozycję tego rodzaju, szczególnie wyraźne w ostatnich latach. W związku z wejściem  Polski do Unii Europejskiej i koniecznością dostosowania programów nauczania na  wyższych uczelniach do wymagań unijnych wykłady i/lub seminaria z psychologii znalazły się w programie wszystkich kierunków nauczanych na wyższych uczelniach medycznych. Uważamy, że aby skutecznie leczyć i pielęgnować ludzi, absolwenci kierunków medycznych potrzebują znajomości zachowań człowieka wykraczającej poza wiedzę potoczną i zdroworozsądkową. Studenci powinni zgłębiać nie tylko zasady rządzące zachowaniem człowieka, ale również widzieć ich praktyczne zastosowanie w kontaktach z pacjentem, do zwiększenia skuteczności zabiegów leczniczych,  promocji zdrowia oraz radzenia sobie z własnymi problemami i obciążeniami w pracy zawodowej. Znajomość reakcji człowieka na stres, chorobę, śmierć, a także  podstawowych metod pomocy psychologicznej i komunikacji jest niezbędna w praktyce klinicznej. Umożliwia pogłębienie profesjonalnego kontaktu z chorym oraz właściwe pokierowanie własnym rozwojem. Pozwala również oddzielić reakcje pacjenta, które przebiegają naturalnie, od tych, które wymagają pomocy, a w szczególności pomocy specjalistycznej. Autorki podręcznika mają nadzieję, że ich praca przyczyni się do kształtowania takiej właśnie postawy wśród absolwentów kierunków medycznych. Mamy świadomość, że podręcznik ten nie wyczerpuje wszystkich zagadnień z zakresu psychologii i psychologii zdrowia, które są  istotne dla przyszłych pracowników służby zdrowia, żywimy jednak nadzieję, że pomoże w dużym stopniu usystematyzować najważniejsze tematy, z korzyścią zarówno dla studentów, jak i dla prowadzących zajęcia.

 

 

 

Spis treści:

 

WSTĘP

I. WPROWADZENIE
1. Historia rozwoju psychologii jako nauki. Współczesne teorie psychologiczne

II.
PODSTAWOWE POJęCIA PSYCHOLOGICZNE: PROCESY POZNAWCZE (SPOSPRZEGANIE, UWAGA, PAMIĘĆ, MYŚlENIE, INTELIGENCJA), EMOCJE I MOTYWACJA
1. Percepcja, czyli jak ludzi odbierają świat
2. Uwagi, czyli filtr selekcji bodźców
3. Pamięć, czyli system rejestracji danych
4. Uczenie się, czyli zmiana zapewniająca przetrwanie
5. Myślenie, czyli jak nasz umysł przetwarza informacje
6. Emocje, czyli to, co nadaje znaczenie naszym przeżyciom
7. Motywacja, czyli siła napędowa naszych działań.

III. WYBRANE TEORIE OSOBOWOŚCI
1. Osobowość jako zbiór cech
2. Psychoanalityczne ujęcie osobowości
3. Osobowość w nurcie behawiorystycznym
4. Poznawcze ujęcie osobowości
5. Osobowość w nurcie humanistycznym
6. Osobowość a zdrowie
7. Pomiar osobowości
8. Podsumowanie

IV. ŚWIAT JAKO SYSTEM - O SYSTEMOWYM SPOJRZENIU NA CZłOWIEKA
1. Co to znaczy systemowy?
2. Rodzina jako system
3. Dziecko w rodzinie
4. Kiedy pojawia się choroba w rodzinie
5. Terapia w ujęciu systemowym
6. Podsumowanie

V. W DRODZE DO ZDROWIA - KONCEPCJA SALUTOGENEZY I POCZUCIA KOHERENCJI AARONA ANTONOVSKY'EGO

1. Podejście patogenetyczne w myśleniu o zdrowiu i chorobie. psychologiczne czynniki podatności na chorobę i dysfunkcje somatyczne
2. Podejści salutogenetyczne w myśleniu o zdrowiu i chorobie. Psychologiczne czynniki sprzyjające zdrowieniu i utrzymaniu zdrowia.
3. Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia, według koncepcji Aarona Antonowksy'ego.
4. Podsumowanie

VI. TAJEMNICA ZWIĄZKU UMYSŁU Z CIAŁEM - PSYCHOSOMATYKA W UJĘCIU HISTORYCZNYM I WSPÓŁCZESNYM
1. Czy istnieje związek między psychiką a ciałem? Psychosomatyka jako próba wyjaśnienia relacji: umysł - ciało.
2 Psychosomatyka we współczesnym rozumieniu zdrowia.
3. Czym są zaburzenia psychosomatyczne? Psychosomatyka jako opis etiologii zaburzeń somatycznych
4. Współczesne kierunki badań nad związkiem między psychiką a ciałem
5. Podsumowanie

VII. CHOROBA W ŻYCIU CZŁOWIEKA
1. Reakcje jednostki na chorobę
2. Pacjent w lecznictwie otwartym i zamkniętym.
3. Choroby przewlekłe i inwalidztwo
4. Śmierć i umieranie
5. Podsumowanie


VIII. ISTOTA I FUNKCJE BÓLU
1. Funkcja bólu
2. Ból jako zjawisko neurologiczne
3. Od neurologii do psychologii
4. Psychologia bólu
5. Psychologiczne aspekty leczenia bólu.
6. Podsumowanie

IX.
PSYCHOLOGIA KOBIETY
1. Pierwiastek kobiecy kontra męski? Kobieta a mężczyzna
2. Ciało a świadomość bycia kobietą
3. Atrybuty kobiecości
4. Kobieta i jej role
5. Dysfunkcje i zaburzenia psychofizyczne u kobiet
6. Podsumowanie

X. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY CIĄŻY I MACIERZYŃSTWA
1. Planowanie potomstwa
2. Przebieg ciąży
3. Psychologiczne aspekty okresu okołoporodowego
4. Problem wad rozwojowych płodu, poronień naturalnych i aborcji
5. Podsumowanie

XI. KOMUNIKACJA Z PACJENTEM
1. Podstawowe wiadomości z zakresu komunikacji niewerbalnej
3. Analiza transakcyjna
4. Skuteczne strategie wpływania na innych
5. Sposoby radzenia sobie z konfliktem
6. Współdziałanie zespołu leczącego
7. Podsumowanie

XII. STRES I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
1. Czym jest stres?
2. Psychologiczne aspekty stresu
3. Wsparcie społeczne
4. Osobowość a radzenie sobie ze stresem
5. Kontrolowanie stresu
6. Podsumowanie

XIII. WYPALENIE ZAWODOWE
1. Czym jest wypalenie zawodowe i jak je rozpoznać?
2. Wybrane modele wypalenia zawodowego
3. Wypalenie zawodowe pracowników medycznych
4. Jak radzić sobie z wypaleniem?
5. Podsumowanie

XIV. JAK POMAGAĆ? - POMOC PSYCHOLOGICZNA A PSYCHOTERAPIA
1. Wszyscy możemy pomóc, czyli o pomocy psychologicznej
2. Pomoc specjalistyczna, czyli psychoterapia
3. Wybrane techniki psychoterapeutyczne, czyli jak to się robi?
4. Okiem eksperymentatora - "Wybierając psychoterapeutę".
5. Kto może być psychoterapeutą?
6. Psychoterapia elementarna jako główne narzędzie psychologicznego oddziaływania w praktyce medycznej
7. Podsumowanie

XV. PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE ZDROWIA - NOWE WYZWANIA. PRZYKŁADY PSYCHOLOGICZNYCH PROGRAMÓW STOSOWANYCH W PROFILAKTYCE I LECZENIU PACJENTÓW
1. Profilaktyka i promocja zdrowia - wyzwania dla psychologów
2. Kilka słów na temat profilaktyki uzależnień
3. Program psychologicznej opieki w ramach profilaktyki choroby niedokrwienia serca - wstępne obserwacje
4. Psychologiczny program leczenia otyłości na przykładzie grupowej kuracji odchudzającej, realizowanej w Poradni Leczenia Chorób Metabolicznych "Waga" w Katowicach pod kierownictwem prof. dr hab. n.
med. Barbary Zahorskiej-Markiewicz
5. Podsumowanie

 

 

 

PUBLIKACJE POPULARNO - NAUKOWE ZAKŁADU PSYCHOLOGII:

1.      Bąk-Sosnowska M. (2007). Otyłość. Poradnik dla młodzieży. Projekt - Kom: Sosnowiec.

2.      Bąk-Sosnowska M. (2007). Pod presją kultury. Style i Charaktery, 2, 20 - 23.

3.      Bąk-Sosnowska M. (2007). Otyłość mieszka w głowie. Super Linia, 9 (165), 68 - 69 - wywiad Joanny Karwat

4.      Bąk-Sosnowska M. (2009). Przyjemność w jedzeniu. Magazyn Społeczno-Medyczny Pen, 1, 40 - 42.

5.      Bąk-Sosnowska M. (2009). Poradzić sobie z cukrzycą. Magazyn Społeczno-Medyczny Pen, 3, 20 – wywiad Andrzeja Karnowskiego

6.      Bąk-Sosnowska M. (2010). Apetyt z emocji. Charaktery, 2 (157), 94-97.

7.      Bąk-Sosnowska M. (2010). Psychologia odchudzania. Na zdrowie. Dostępne bez recepty – wywiad Moniki Karbarczyk

 8.    Bąk-Sosnowska M. (2010). Jej wysokość Reksja. Charaktery, 12 (167), 82-86

9.    Bąk-Sosnowska M. (2011). Gdy emocje ciężko strawić. Charaktery, 5 (172), 86-89.

 

 

 

 

 

 

PUBLIKACJE NAUKOWE ZAKŁADU PSYCHOLOGII:

 

2012r.:

Krzyżanowska-Świniarska B., Zahorska-Markiewicz B., Ostrowska L., Bąk-Sosnowska M. (2012). W: Milewicz A. (red.). Endokrynologia kliniczna. Praca zbiorowa T.1. Wrocław, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, s. 345-364.

 

 

2011r.:

Bąk-Sosnowska M. (2011). Psychokorekcja w leczeniu otyłości. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2 (2): 95-101.

 

 

2010r.:

Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B. (2010). The relation between the adequacy of visual body mass estimation and weight reduction in overweight people. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1: 31–36.

Bąk-Sosnowska M. (2010). Zaburzenia odżywiania towarzyszące otyłości. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 1 (2): 92-99.

Bąk-Sosnowska M. (2010). Rola psychoterapii w leczeniu otyłości. (W:) P. Podolec (red.). Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, tom II. Kraków: Medycyna Praktyczna, s. 261-272.

 

 

2009r.:

Bąk-Sosnowska M., Drosdzol A., Nowosielski K., Skrzypulec V., Sobiegała A., Węgrzyn K. (2009). Specific activities of the midwife in care of the family. In: M. Markova, L. Dobrovodska (Eds). Community nursing for midwives.  Brno: National Centre of Nursing and Other Health Professions, s. 71-111.

Bąk-Sosnowska M., Sobiegała A., Sitnik-Warchulska K., Wons A., Michalak A. (2009). Od nadwagi do równowagi – podejście systemowe w leczeniu otyłości. (W:) M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Eucrasia 11, Social and Historical Aspect of Care forFamily. Katowice: SUM, s.19-27.

Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M., Michalak A., Sitnik-Warchulska K., Wons A. (2009). Rodzina uwikłana w problem przemocy. (W:) M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Eucrasia 11,Social and Historical Aspect of Care forFamily. Katowice: SUM, 79-87.

Bąk-Sosnowska M. (2009). Między ciałem a umysłem. Otyłość i odchudzanie się w ujęciu integracyjnym. Impuls, Kraków.

Bąk-Sosnowska M. (2009). Interwencja psychologiczna w zespole kompulsywnego jedzenia. Psychiatria Polska, XLIII (4), s. 445-456.

Bąk-Sosnowska M. (2009). Miejsce psychologa w leczeniu otyłości. Forum Medycyny Rodzinnej, 3 (4), s. 297-303.

Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M. (2009). Rodzina jako system. (W:) V. Skrzypulec, M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Opieka położnej nad rodziną. Katowice: Lifelong Learning Programme, 19-48.

Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M. (2009). Rodzina jako system. (W:) Z. Nowak-Kapusta, M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Opieka pielęgniarska nad rodziną. Katowice: Lifelong Learning Programme, 19-25.

Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M. (2009). Czynniki wpływające na zdrowie człowieka. Czynniki psychologiczne. (W:) Z. Nowak-Kapusta, M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Opieka pielęgniarska nad rodziną. Katowice: Lifelong Learning Programme, 40-54.

Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M. (2009). Rodzina w sytuacji kryzysu. (W:) Z. Nowak-Kapusta, M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Opieka pielęgniarska nad rodziną. Katowice: Lifelong Learning Programme, 93-109.

Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B. (2009). Imaginary picture of one’s own body in overweight woman and its influence on weight reduction therapy. Endokrynologia, Otyłość, Przemiana Materii; 5 (4), s. 192-197.

Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B. (2009). Emotional attitude towards one's own body in overweight women. Annales Academiae Medicae Silesiensis, vol. 63 (3), s. 38-47

Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B. (2009). The image of one’s own body and the effectiveness of weight loss therapy. Wiadomości Lekarskie, T.62, nr 2, s.104-110.

 

 

2008r.:

Mandal E., Bąk – Sosnowska M., Zahorska – Markiewicz B. (2008). Ja otyłe i ja szczupłe - dwoistość „ja cielesnego” u kobiet z nadwagą. (W:) Gawor A., Głębocka A. (red.) Jakość życia współczesnego człowieka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 37–48.

 Michalak A., Wons A., Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M., Sitnik-Warchulska K., Szyguła-Jurkiewicz B. (2008). Kiedy zawał serca może poprawić jakość życia chorego i jego rodziny. (W:) M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Eukrasia 10,Family-Centered Care. Katowice: SUM, s.79-86.

Sitnik-Warchulska K., Michalak A., Wons A., Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M. (2008). Choroba w rodzinie. Oddziaływania terapeutyczne w ujęciu systemowym. (W:) M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Eucrasia 10, Family-Centered Care. Katowice: SUM, s.127-136.

Wons A., Sitnik-Warchulska K., Bąk-Sosnowska M., Michalak A., Sobiegała A. (2008). Fazy rozwodu a specyfika funkcjonowania dzieci z rodzin rozwiedzionych. (W:) M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Eucrasia 10, Family-Centered Care. Katowice: SUM, s.159-166.

Bąk-Sosnowska M. (2008). Imaginary or Real? The Body Image in Obese People. In: Turley A.B., Hofmann G.C. (ed.). Life Style and Health Research Progress. NY: Nova Biomedical Books, s. 209-250.

 

2007r.: 

Bąk-Sosnowska M. (2007). Rola psychoterapii w modyfikacji zachowań u osób z nadwagą. Forum Profilaktyki, nr 3 (8), 7-8.

 

2006 r.:

Bąk-Sosnowska M., Mandal E., Zahorska-Markiewicz B.(2006). Związek nieadekwatnego wyobrażenia własnego ciała z nadwagą u kobiet. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 60 (5), 385–389.

Sitnik K.,Michalak A., Trzcieniecka-Green A., Jakubowski D., Bąk-Sosnowska M., Szczyrba-Maroń B., Krupa A., Gąsior Z., Poloński L.(2006). Rola interwencji psychologicznej w poprawie stanu zdrowia psychofizycznego chorych we wczesnym okresie po zawale serca - badania pilotażowe, Annales Academiae Medicae Silesiensis, 60 (5), 416–421.

Żak-Gołąb A., Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B., Holecki, M., Olszanecka-Glinianowicz M.. (2006). Poziom agresji u pacjentów otyłych rozpoczynających kurację odchudzającą. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 60 (6), 495–500.

?ąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B., Mandal E., Trzcieniecka-Green A. Poziom lęku oraz poczucie kontroli u kobiet decydujących się na rozpoczęcie kuracji odchudzającej. Psychiatria Polska 2006, 1, s.99 - 1082005 r.:

Bargiel-Matusiewicz K., Bąk-Sosnowska M., Michalak; A., Trzcieniecka-Green A. Znaczenie podstawowej wiedzy i umiejętności psychologicznych w zawodzie pielęgniarki. Eukrasia 2005, 6, s.79 – 83.

Bargiel-Mastusiewicz K., Niebrój L., Krupa A., Szczyrba B., Uczelnia wolna od uzależnień. Wykorzystanie elementów kultury fizycznej w promowaniu zdrowego stylu życia. Materiały zjazdowe, Grodno, 2005

Bargiel-Matusiewicz K., Trzcieniecka-Green A., Krupa A., Krzystanek M. Reaction phases following HIV positive diagnosis. Arch.Psych.Psychoter. 2005, Vol 7 No 1

Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B., Trzcieniecka-Green A. Różnice dotyczące nawyków żywieniowych oraz dbałości o siebie w grupie osób otyłych przed i po kuracji odchudzającej. Wiadomości Lekarskie 2005, 58 (3-4), s. 151-155.

Bąk-Sosnowska M. Doświadczenia z pogranicza śmierci. Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej 2005, 5 (1), s. 43-46.

Bąk-Sosnowska M., Holecki; M., Zahorska-Markiewicz B., Mandal E. Wpływ redukcji masy ciała na poziom niepokoju otyłych kobiet. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2005, 59 (3), s.186-191.

Bąk-Sosnowska.M. Psychologiczne uwarunkowania niepowodzeń w odchudzaniu.  Annales Academiae Medicae Silesiensis 2005, 59
(4), s.324-327.

Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B., Mandal E., Trzcieniecka-Green A. Poziom lęku oraz poczucia kontroli u kobiet decydujących się na rozpoczęcie kuracji odchudzające.  Psychiatria Polska 2005,Tom XXXX nr 1

Ociepka A., Sitnik K., Szczyrba B.,  Krupa A.  Najważniejsze aspekty komunikacji w pracy pielęgniarek i położnych. Eukrasia, tom 6, 2005

Sitnik K. Ból-podstępny wróg czy wierny towarzysz? Kardioprofil 1 (6) tom.3/2005

Sitnik K., Trzcieniecka-Green A., Mizia-Stec K., Gomułka Sz., Mizia M., Gąsior Z. Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem u chorych z kardiologicznym zespołem X. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2005, (59) 4/2005


2004 r.:

Bargiel-Matusiewicz K., Bąk-Sosnowska M., Trzcieniecka-Green A. Ocena efektów programu profilaktyki  zaburzeń odżywiania. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia 2004. vol. LIX, supl. XIV, 20, s. 95 – 99.

Bargiel-Matusiewicz K., Bąk-Sosnowska M., Trzcieniecka-Green A., Kapica J. Program profilaktyki zaburzeń odżywiania „Czas na zdrowie”.  Wiadomości Lekarskie, t.57 supl.12004.:   Międzynarodowa Konferencja  Naukowa "Profilaktyka w Medycynie", Katowice 24-25.09.2004, s.11-13.

Bargiel-Matusiewicz, K., Krupa, A., Trzcieniecka-Green, A., Wpływ programu profilaktyki uzależnień Lepsze Jutro na funkcjonowanie psychospołeczne młodzieży. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, vol. LIX, upl. XIV, 2004, 21; sectio D, 101-103.

Bargiel-Matusiewicz K., Matusiewicz J., Wilczyńska-Kwiatek A. The influence of vocational guidance upon the unemployed persons’ self-esteem. W: Unemployment and Health Care, Eukrasia, red. L. Niebrój, M. Kosińska, Katowice, 2004; s. 73-77.

Bargiel-Matusiewicz K., Podbielski Z., Klasik A. Współczesne rozumienie stresu. Wiadomości Lekarskie, nr 3/4, 2004, s.188-192 .

Bargiel-Matusiewicz K., Trzcieniecka-Green A., Kielan K.. Ocena poznawcza a strategie zaradcze podejmowane w obliczu egzaminu. Psychoterapia 3 (130), 2004, s. 55-61.

Bąk-Sosnowska M., Olszanecka-Glinianowicz M., Zahorska-Markiewicz B. Ocena własnego stanu  zdrowia  przez  osoby  otyłe  oraz  jej konsekwencje. Medycyna Metaboliczna2004, tom VIII, nr 2, s. 23-27.

Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B., Bargiel-Matusiewicz K. Psychologiczny program wspomagający redukcję masy ciała jako istotny element wtórnej prewencji otyłości. Wiadomości Lekarskie 2004, t.57 supl.1: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Profilaktyka w Medycynie". Katowice 24-25.09.2004, s.14-16.

Bąk-Sosnowska M., Holecki M., Zahorska-Markiewicz B. Poziom niepokoju u osób otyłych zgłaszających się na grupową kurację odchudzającą. Medycyna Środowiskowa 2004, 7 (2), s. 157-162.

Bąk-Sosnowska M., Trzcieniecka-Green A., Zahorska-Markiewicz B. Ekspresja obrazu własnego ciała u osób otyłych na podstawie analizy porównawczej rysunku człowieka i rysunku siebie. Psychoterapia, 3 (130) 2004, s. 37-44.

Krupa A., Szczyrba B., Bargiel-Matusiewicz K., Potrzeba ochrony zdrowie studentów kierunków medycznych medycznych propozycja programu profilaktyki uzależnień. Wiadomości lekarskie, 2004, LVII, supl.1

Sitnik K., Trzcieniecka-Green A., Jakubowski D., Gąsior Z., Człowiek w zawale-system prezentowanego modelu zdrowia w konfrontacji z rzeczywistością zdrowotną osób z zawałem mięśnia sercowego. Wiadomości Lekarskie 2004, Tom LVII, 2004, Suplemet 1,

Szczyrba B., Trzcieniecka-Green A. Porównanie używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych przez studentów I-go roku Pielęgniarstwa i Wydziału Lekarskiego ŚląskiejAkademii Medycznej. Zdrowie Publiczne Tom 114, nr 2, 2004

Szczyrba B., Trzcieniecka-Green A. Motywy podjęcia, kontynuowania i ukończenia terapii u kobiet uzależnionych od alkoholu, w oddziale terapii uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, Tom 17, nr. 3 – 4, 2004

Witman-Fulde B., Wac K, Sitnik K., Emocje negatywne występujące u studentekpołożnictwa podczas pierwszych praktyk- oczekiwania i rzeczywistość, Studium Vilnense A (ISSN 1648- 7907) Publikacja Zbiorcza z wystąpień z Konferencji (2004)2003 r.:

Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B. Aspekty psychologiczne grupowego leczenia otyłości. Medycyna Metaboliczna, t. VII, nr 3, 2003, s.  73-7.

Bąk-Sosnowska M., Olszanecka-Glinianowicz M., Zahorska-Markiewicz B., Trzcieniecka-Green A. Znaczenie redukcji masy ciała dla oceny stanu własnego zdrowia u osób otyłych. Annales Academiae Medicae
Silesiensis 2003, vol. 56-57, s. 45-49.

Bąk-Sosnowska M., Michalak A., Bargiel-Matusiewicz K., Trzcieniecka-Green A. Psychologiczne aspekty kontaktu z pacjentem onkologicznym oraz jego rodziną. Psychoonkologia 2003, 7 (4), s. 121-126.

Krupa A., Sitnik K., Szczyrba B., Ociepka A., Bargiel-Matusiewicz K., Bajka jako metoda pracy nad deficytami emocjonalnymi. Sztuka Leczenia, 3-4, 2003

Michalak A., Pacholewicz J. i wsp. Funkcjonowanie wyższych czynności umysłowych u chorych operowanych techniką CABG oraz OPCAB – analiza porównawcza. Kardiologia Polska, 2003, T.59, Suplement I (materiały zjazdowe)

Rozentryt P., Michalak A. i wsp. Enternal nutrition affects inflammation in cardiac cachexia. An interim analysis of a double blind placebo controlled trial. Kardiologia Polska, 2003, T.59, Suplement I (materiały zjazdowe)

Sitnik K., Trzcieniecka-Green A, Jakubowski B. Opinie pacjentów po zawałach serca na temat przyczyn wystąpienia zawału, w kontekście przyjętego przez nich modelu przekonań zdrowotnych – badania pilotażowe.
Wiadomości Lekarskie 2003, 9-10, 442-449.

Trzcieniecka-Green A.  Lęk w chorobach serca. Charaktery, nr 5, 2003.

Trzcieniecka-Green A., Bargiel-Matusiewicz K., Bąk-Sosnowska M., Michalak A. Znaczenie nauczania psychologii dla relacji lekarz-pacjent. Sztuka Leczenia 2003, 3-4, s. 109-113. 2002 r.:

Bargiel-Matusiewicz K.Czy wsparcie społeczne wpływa na nasze zdrowie.Przegląd Katowicki,2002

Bargiel-Matusiewicz K. Natura poznania. Tradycja i Przyszłość. Śląski Kwartalnik Konserwatywny, nr 6, 2002.

Heszen-Niejodek I., Michalak A., Januszek M. Gender differences in stress, experienced by MI patients undergoing coronary artery bypass graft surgery (CABG). W: G.Weidner, S.M. Kopp, M. Kristenson (red). Heart disease: Enviroment, Stress and Gender. NATO Science Series, 2002, Series I: Life and Behavioural Sciences. vol.327. IOS Press, Amsterdam.

Michalak A.  Rola psychologa w opiece nad chorym w okresie okołooperacyjnym.  W:  Zembala M., Bochenek A., Woś S. (red) Chirurgia naczyń wieńcowych. 2002, Warszawa, PZWL, rozdz.30

Michalak A., Rozentryt P., i wsp. Związek pomięsdzy stanem emocjonalnym chorych z wyniszczeniem sercowo-pochodnym (WS-P) a wybranymi parametrami tolerancji wysiłku. Kardiologia Polska, 2002, T.57, Suplement II (materiały zjazdowe)

Trzcieniecka-Green A. Program rehabilitacji psychologicznej i wtórnej prewencji po przebytych zawałach i operacjach wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych.  Psychoterapia 2002, 4 (123), 77-81.

Trzcieniecka-Green, A. Psychologiczne aspekty farmakoterapii. Annales Academiae Medicae Silesiensis supl. 42, 2002, 39-43.


 

2001 r.:

Bargiel-Matusiewicz K.  Wsparcie społeczne a poziom lęku u osób chorych na AIDS. Wiadomości Lekarskie, nr 7-8, 2001.