Wydział Nauk Medycznych Katowice

Regulaminy dla Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

I. Kierunek lekarski

1. Kierunek lekarski II rok - psychologia lekarska i komunikacja w opiece medycznej

 

2. Kierunek lekarski II rok (fakultet) - dialog motywujący w pracy z pacjentem

3. Kierunek lekarski II rok (fakultet) - radzenie sobie ze stresem

 

4. Kierunek lekarski V rok (fakultet) - przekzywanie niepomyślnych informacji pacjntom

5. Kierunek lekarski V rok (fakultat) - radzenie sobie ze stresem