Szkoła doktorska

Regulaminy dla studiów doktoranckich w szkole doktorskiej

Szkoła doktorska:

 

I rok:

1. Autoprezentacja

 

II rok:

1. Psychologia komunikacji społecznej

 

III rok:

1. Psychologia różnic indywidualnych