Wydział Nauk o Zdrowiu Katowice

Regulaminy dla kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, coaching medyczny oraz studia doktoranckie

I. Pielęgniarstwo

1. Pielęgniarstwo I rok I stopień - psychologia

2. Pielęgniarstwo I rok II stopień, stacjonarne - psychologia zdrowia

4. Pielęgniarstwo I rok II stopień, niestacjonarne - psychologia zdrowia - brak w roku 2023/2024

 

II. Położnictwo

1. Położnictwo I rok, I stopień - psychologia

2. Położnictwo I rok II stopień, stacjonarne - psychologia zdrowia

3.Położnictwo I rok II stopień, niestacjonarne - psychologia zdrowia

 

 

III. Fizjoterapia

1. Fizjoterapia I rok, jednolite, stacjonarne - psychologia

2. Fizjoterapia I rok, jednolite, niestacjonarne - psychologia

3. Fizjoterapia I rok, jednolite, stacjonarne - psychopatologia

4. Fizjoterapia I rok, jednolite, niestacjonarne - psychopatologia

5. Fizjoterapia IV rok, jednolite, stacjonarne - psychologia relacji z pacjentem

6. Fizjoterapia IV rok, jednolite, niestacjonarne - psychologia relacji z pacjentem

 

 

 

IV. Coaching medyczny (studia II stopnia)

 

Coaching I rok

1. Podstawy coachingu

2. Metodyka coachingu

3. Techniki radzenia sobie ze stresem

4. Procesy poznawcze

5. Psychologia pozytywna

6. Psychopatologia

7. Psychologia rozwojowa

8. Komunikacja - realizuje Zakład Pedagogiki

 

 

Coaching II rok

1. Interwencja kryzysowa

2. Kształtowanie własnego wizerunku

3. Metodyka coachingu c.d

4. Psychologia wywierania wpływu

5. Superwizja w coachingu

 

 

 

V. Elektroradiologia (studia II stopnia)

1. Elektroradiologia II rok stacjonarne - komunikowanie interpersonalne

2. Elektroradiologia II rok niestacjonarne - komunikowanie interpersolane

3. Elektroradiologia II rok stacjonarne - psychologia zdrowia

4. Elektroradiologia II rok niestacjonarne - psychologia zdrowia