O nas

Informacje o Zakładzie
 

Zakład Psychologii powstał w roku 2001 na Wydziale Opieki i Oświaty Zdrowotnej  Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Kierownikiem Zakładu Psychologii od roku 2001 do 2012 była dr n.hum. Anna Trzcieniecka – Green.

Od roku 2012 do 2022 kierownikiem Zakładu była dr hab. n. o zdr. Monika Bąk – Sosnowska, prof. ŚUM

Od 2012 roku Zakład Psychologii wchodził w skład Katedry Filozofii i Nauk Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Obecnie Zakład Psychologii wchodzi w skład Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach i mieści się w Katowicach ul. Medyków 12 p.212 .

 

W roku akademickim 2022/2023 p.o kierownika Zakładu Psychologii oraz Katedry Filozofii i Nauk Humanistycznych pełni Prodziekan – dr hab. n. med. Paweł Niemiec, prof. ŚUM

 

 

Skład Zakładu 2023r.

 

 

Skład Zakładu 2020r. 

 


Początkowy skład Zakładu Psychologii

 

 

 

Początkowy skład Zakładu Psychologii; rok 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Zakładu Psychologii

 

 

 

Kolejny skład Zakładu Psychologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skład 2012

 

 

 

Skład Zespołu w roku 2012

 

 

 

 

 

 

 

Skład Zespołu w roku 2015

 

 

Rok 2015

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

?

CELEM DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU ZAKŁADU PSYCHOLOGII  ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO JEST:

 


  • Edukacja studentów ŚUM w zakresie psychologii ogólnej, psychologii zdrowia i choroby, psychologii klinicznej oraz psychoterapii.
 


  • Kształtowanie i wzmacnianie u studentów ŚUM umiejętności interpersonalnych oraz predyspozycji osobowościowych niezbędnych w wykonywaniu ich przyszłego zawodu.   • Prowadzenie działalności naukowej w zakresie psychologii klinicznej. Czynny udział w konferencjach i zjazdach naukowych.


       • Organizacja konferencji i szkoleń dla studentów, medycznych i pozamedycznych pracowników służby zdrowia oraz wszystkich  innych zainteresowanych psychologicznymi aspektami zdrowia i choroby.


   • Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi.